Waarom de dieren niet voederen?

I'm a 

Veel mensen gooien brood zomaar in het water. Een heel slecht idee: dat brood begint na verloop van tijd te gisten en dat vervuilt de bodem enorm. Zo breken ziektes uit, zoals botulisme.
Met als gevolg verlammingsverschijnselen die eigen zijn aan de ziekte en worden veroorzaakt door een bacterie die voorkomt in zuurstofarm water.
Bovendien veroorzaakt brood dat niet opgegeten wordt maar blijft drijven, niet enkel bacteriegroei, maar ook algengroei. Die algen produceren toxines, die potentieel dodelijk zijn voor alle dieren die afhankelijk zijn van het water – niet enkel de vogels, maar ook vissen.
Je brood op de oevers gooien is niet de oplossing. Het kan namelijk beschimmelen, waardoor de dieren last krijgen van ademhalingsproblemen als ze het opeten.
Dan ademen ze die schimmelsporen in.
Het brood trekt bovendien allerlei ongedierte aan zoals ratten en muizen, die op hun beurt ziekten met zich meedragen, zoals listeria of salmonella.

Denkt ook altijd dat U niet alleen bent en dat er dan per week een grote hoeveelheid voedsel wordt gegeven.

Daardoor komen er ook meer en meer vogels op de vijver en ook uitheemse soorten of “exoten” zoals de Canadese Ganzen.
Hun aantal groeit alsmaar aan en het ganse park heeft last van hun uitwerpselen die ook nog eens in het water terecht komen of liggen op het speelplein.

In ons land en ook in Nederland wordt er gevraagd om dit niet meer te doen dus….

Deze lijst is spijtig genoeg zelfs niet compleet dus denk AUB aan het welzijn van de beesten en stop met voederen.

t

dode eend.jpg
Dode vis.jpg
Borden NL.png